CO2 Neutral produktion

RESCUE INTELLITECH klimakompenserer kuldioxidudslip fra hele produktionskæden inklusive slutleverance til kunden ved at plante træer i Brasilien.