CO2 Neutral tillverkning

Solo Rescue är en högkvalitativ konstruktion i rostfritt stål. Tillverkning sker i Sverige i en ISO 9001:215 och ISO 14001:215 certifierad produktionsprocess.  Klimatkompensation för koldioxidutsläpp från hela produktionskedjan, inklusive slutleverans till kund, genom trädplantering i Brasilien.